Zima_2012

Zima 2012
Po ile bedzie benzyna  Po ile bedzie benzyna Narazie na piechote  Narazie na piechote Na rakietach snieznych  Na rakietach snieznych Daleko i  Daleko i
Wysoko!  Wysoko! A tutaj gesto  A tutaj gesto Krzyz nad jeziorem  Krzyz nad jeziorem Daleko jeszcze  Daleko jeszcze
Kama zawraca do domu  Kama zawraca do domu